Opar 1

http://Avenna.cz uvádí: "

Opar 1.

Útvar, ložisko s puchýřky, který se často u mnoha lidí objeví na rtu, tvářích, dásních, v nose, na genitáliích či jiném, někdy nečekaném místě, není nic příjemného. Může postihovat kohokoli a kdykoli, kdo...

Klasická medicína o oparu

Než se rozepíši o tom, koho a kdy postihuje opar, tak si nejprve přečtěme několik faktů ohledně medicínských údajů o oparu.

Medicína tvrdí, že opar je útočník, který napadá ze zálohy.

Jako herpes - opar označujeme tři typy převážně kožního virového onemocnění:

 • Opar rtu (herpes labialis) je nejznámější a nejviditelnější. Osob, které se s virem setkaly, přibývá a v dospělosti je jich více jak 90%.

 • Opar na genitálu (herpes genitalis) je řazen mezi pohlavně přenášené nemoci. V 60. letech minulého století se díky němu zastavila sexuální revoluce. Jde o celosvětový problém s narůstající frekvencí výskytu. Jenom v USA je nakaženo virem přes 30 milionů lidí. Ročně pak přibývá mezi 200-500 tisíci nových případů.

 • Pásový opar (herpes zoster) je vyvolán jiným virem než dva předchozí. Může vzniknout téměř kdekoliv na těle. Postihuje větší okrsky kůže a má často bouřlivější a závažnější průběh.

Jaká je příčina oparu podle medicíny?

Opar rtu a genitálu je podle medicíny vyvolán lidským herpesvirem 1 (HSV 1 - orální) a 2 (HSV 2 – genitální). Číslem je označen typ viru. HSV 1 vyvolává nejčastěji opar rtu a HSV 2 opar lokalizovaný na genitálu. Zdrojem infekce může být osoba, která vylučuje virus slinami (opar rtu) nebo jinými výměšky (opar genitálu).

Existují i nosiči viru, kteří sami opar nemají. K přenosu může dojít i potřísněnými prsty nebo předměty. K nákaze HSV 1 dochází již v raném dětství a k nákaze HSV 2 v období pohlavní aktivity. Při prvotní nákaze se virus nejprve množí v místě kontaktu a za 6 až 10 dnů může dojít ke kožnímu nebo slizničnímu postižení. Virus se šíří nervovými vlákny do nervového ganglia (uzlík v průběhu nervu), kde přetrvává a odkud se může kdykoliv vrátit.

Příznaky a projevy oparu

Závažné komplikace a těžké průběhy onemocnění jsou naštěstí vzácné a týkají se zejména lidí, kteří podle lékařů mají z nějakého důvodu sníženou přirozenou obranyschopnost nebo lidí, kteří mají poškozenou kůži (ekzémy nebo poranění kůže). U těžkých průběhů jsou popisovány velmi závažné záněty mozkových blan a mozku.

U všech oparů se může ložisko infikovat bakteriemi, puchýřky se zkalí a místo se pokryje běložlutavými mokvajícími nánosy, okolí je oteklé a mohou být přítomny teploty.

Je-li opar v blízkosti močové trubice nebo konečníku může dojít k bolestivosti při močení a k zácpě.

Problém je postižení genitálním oparem před porodem. Při porodu hrozí infikování a následné těžké onemocnění novorozence. Z tohoto důvodu se při aktivní herpetické infekci matky volí porod císařským řezem.

U infekce virem HSV 1 i VZV může dojít k postižení oka, jde o postižení závažné a může vést až k oslepnutí, jeho léčba patří do rukou odborníka.

Po těžkém průběhu mohou zůstat na kůži jizvy a změny zbarvení.

Týdny i měsíce po zhojení pásového oparu mohou přetrvávat v místě předchozího postižení bolesti šlehavého charakteru – tzv. postherpetické neuralgie.

Nejběžnější komplikací HSV 1 i HSV 2 jsou častá opakování onemocnění.

Odborné medicínské údaje byly čerpány z www.ordinace.cz.

Psychická příčina oparu podle Avenny

Takto to vidí medicína. Ovšem Avenna má na příčinu oparu jiné vysvětlení.

Podle Avenny tkví příčina oparu u všech lidí v některých těchto neoprávněných myšlenkách:

 • zmatek
 • chaos
 • neuspořádané myšlenky
 • vnitřní pochybnosti
 • zmatek a z ní plynoucí nespokojenost
 • zmatek a z ní plynoucí zhnusenost
 • nejistota
 • neobhajování vnitřních zásad, podlehnutí nátlaku
 • rozpor mezi tím, co cítím a tím, co očekávám
 • strach z dodržování zásad
 • katastrofický scénář vzniklý z předsudků
 • nedůvěra v odměnu. "

Více viz další část článku o oparu.

Tags: 

Opar 2

http://Avenna.cz uvádí: "

Opar 2.

Proč opar postihuje 90% obyvatel?
Proč opar zastavil sexuální revoluci?
Proč pásový opar postihuje nervy zejména na trupu?
Proč je vůbec postižena kůže?
A proč může opar vyústit v záněty mozkových blan či poškození mozku?

Na tyto se pokusím odpovědět postupně. Nejprve bych chtěla vysvětlit pohled Avenny na kůži jako takovou, abychom pochopili, co podle Avenny představuje na kůži opar.

Předchozí část článku

Kůže představuje orgán, který chrání celé tělo (orgány, svaly, tkáně atd.):

 • před přílišným teplem (rozšířením cév, kdy se zpomalí tok krve na povrchu kůže a tím dojde k ochlazení, nebo přímo vylučováním kapiček vody - potu, které ochlazují kůži)
 • před zimou (tím, že se zježí kůže, která vytvoří izolaci mezi studeným vzduchem a kůží, nebo tím, že se zúží cévy, kdy se tok krve zrychlí a nedochází tolik k ochlazení krve na povrchu těla)
 • před vysycháním (zadržováním či vypouštěním vody - jak do těla, tak z těla - pocením)
 • před zevním prostředím - mechanická ochrana (prach, chemikálie atd.)
 • čidýlky, které vykazují, kdy je zima, teplo, bolest či tlak, aby člověk mohl zasáhnout.

Ochranná funkce kůže

Kůže má i jiné funkce, ale nyní se budeme zabývat tou hlavní - ochrannou.

Přeloženo do řeči Avenny:

Když se děje něco na kůži, tak je vždy jasné, že něco není v pořádku s myšlenkami člověka, protože se cítí zbytečně (a přitom zbytečně) ohrožen a následně reaguje takto:

 • má přehnanou potřebu se bránit lásce i nelásce
 • nemá v sobě pokoru, nebo jí má přespříliš
 • nechce uznat chybu, nebo uznává i to, co nemá
 • je na sebe přísný, nebo na ostatní
 • má sebedestrukční myšlenky
 • uvažuje a reaguje přecitlivěle, nebo necitlivě.

Kůže svými nemocemi člověku říká, že jeho myšlenkové pochody nejsou na místě.

Dalšími ukazateli nesprávných myšlenek člověka jsou také projevy, kdy se na kůži děje něco, co přichází buď zvenčí (popáleniny, puchýře, odřeniny), nebo zevnitř (akné, bradavice).

Existuje ještě mnoho dalších takových projevů týkající se kůže, ale nyní se vrátím k oparu.

Vznik oparu

Opar vzniká postupně a já k jeho jednotlivým fázím budu psát, co tělo v tu danou chvíli člověku říká, dvěma způsoby: pro lidi, kteří jsou na sebe hodní a pro lidi, kteří jsou na sebe přísní. Každý si sám určí, co na něho platí. Pokud na něho platí ta přísná varianta, je na čase přestat být na sebe přísným (protože si tím říkám i o přísnost od ostatních a to bolí).

I. fáze oparu - svědění kůže

Opar je útvar, který vzniká zevnitř. Nejprve dochází ke svědění postiženého místa.

V řeči Avenny svědění znamená:

 • Pro lidi, kteří jsou na sebe hodní: "Máš v sobě zmatek, chaos, nemáš uspořádané myšlenky, a proto jsi nespokojený. Jsi nespokojený, ale tvoje nespokojenost není na místě, protože to, kvůli čemu jsi nespokojený, dopadne dobře."

 • Pro lidi, kteří jsou na sebe přísní: "Přestaň malovat čerta na zeď".

Pokud si člověk dá tolik námahy, aby dohledal, z čeho a proč je nespokojený či jakého čerta ve své mysli maluje na zeď a tuto nespokojenost v sobě rozptýlí jiným pohledem na danou věc (najde si důvod ke spokojenosti, nebo místo toho čerta si v sobě nakreslí sluníčko), na kůži se nevytvoří nic. Zkrátka, bude to drobná epizodka, která se na kůži jakkoli neprojeví.

Pokud si člověk nesrovná s čím je neoprávněně nespokojen, tak jeho nespokojenost nejen, že nezmizí, ale umocní se a přehoupne se do dalších fází.

Dochází k těmto fázím:

 1. k zarudnutí kůže
 2. ke zvýšené citlivosti
 3. ke vzniku puchýřků, které se následně plní hnisem.

II. fáze oparu - zarudnutí

Zarudnutí se týká radosti.

Tělo zarudnutím říká:

 • Pro lidi, kteří jsou na sebe hodní: "I přes to, že máš v sobě zmatek, tak nepřestávej cítit radost a neznevažuj ji, ubližuješ tím sobě či jiným. Uvolni se, zmatek se vysvětlí."

 • Pro lidi, kteří jsou na sebe přísní: "Místo, aby ses těšil, tak zmatkuješ. Tak přestaň zmatkovat a začni se těšit!"

III. fáze oparu - zvýšená citlivost

Zvýšená citlivost poukazuje na přehnané vnímání určitých vjemů.

 • Pro lidi, kteří jsou na sebe hodní: "Přehnaně vnímáš to, co se ti děje, uvolni se, přestaň se bát, máš zbytečný strach. To, co vidíš černě, dopadne hezky, uvidíš."

 • Pro lidi, kteří jsou na sebe přísní: "Přestaň z komára dělat velblouda."

IV. fáze oparu - vznik čirých puchýřků

 • Pro lidi, kteří jsou na sebe hodní: "Máš v sobě sebelítost z toho, co se ti děje a bude dít, přitom se ti nic, co by sis nezasloužil, neděje ani dít nebude. Přestaň plakat, utři slzy a jdi s důvěrou řešit to, čeho se bojíš. Dej na sebe."

 • Pro lidi, kteří jsou na sebe přísní: "Přestaň se litovat a začni něco přínosného dělat. A ať se stane cokoli, tak si vše zasloužíš."

V. fáze - vznik puchýřků plných hnisu

Opar vyvrcholí puchýřky, které jsou plné hnisu, což v řeči Avenna znamená:

 • Pro lidi, kteří jsou na sebe hodní: "Jsi zhnusen z něčeho, co tě jenom něčemu učí. Tak nebuď zhnusen z toho, co se ti děje, ale uč se - jednou budeš rád, že jsi tyto životní lekce dostával. Tvůj nesouhlas s tím, co se ti děje nebo bude dít, je naprosto neoprávněný. Dej na sebe, nepodléhej se tlaku okolí."

 • Pro lidi, kteří jsou na sebe přísní: "Přestaň vidět zlo tam, kde není. Přeháníš to s projevy nesouhlasu. Tvoje zhnusení si nech na jinou příležitost, když to bude na místě."

Opar je vlastně znamení, že se nemám bát dát na sebe, na to, co cítím a že nemám dávat na to, co signalizuje okolí. Nejlepší, co člověk může udělat, je, že počká, naplněn čirou zvědavostí, ani ne strachem, ani ne zhnuseností, ani ne sebelítostí, jenom zmíněnou ryzí zvědavostí, jak to dopadne.

Proč tedy opar postihuje 90% obyvatel?

Protože 90% obyvatel nedává na sebe, ale dává na mínění ostatních. Na základě toho mají v sobě rozpor, který pramení z toho, že cítí něco jiného a chovají se jinak, než cítí. A následně se jim nedaří tak, jak by si přáli.

Proč opar zastavil sexuální revoluci?

Protože lidé začali podléhat promiskuitě a nedali na svůj vnitřní pocit, že milovat se bez pocitu lásky je jako jíst bez pocitu hladu. Měli v sobě zmatek z toho, že se chovají promiskuitně, ale stejně uvnitř nejsou šťastní.

Jejich okolí jim předkládá model: sexuálně nevázaný = svobodný a šťastný.

A tento model mnoho lidí chtělo napodobit. Přitom výsledné pocity z takovéhoto modely jsou žalostné. Takoví lidé nejsou šťastní, ale zmatení: "Jak to, že nejsem šťastný, když dělám to, co mi společnosti ukazuje jako model být šťastným?"

A právě tento zmatek se projevuje na genitáliích.

Léčba v takovémto případě je jednoduchá: na to, aby člověk už nikdy neměl opar na genitáliích, by měl dát na svůj vnitřní (ať společností znevážený) hlas. Tento vnitřní hlas volá po věrnosti, kterou nepovažuje za zbytečnou. A taktéž volá po tom, aby si člověk počkal (i intimně) na toho pravého a nebral toho, koho nemiluje a koho si neváží.

Tělo mu takovým oparem říká: "Neměj zmatek, počkej a dočkáš se. A než se dočkáš, tak se sebou něco dělej, aby si tě ten budoucí partner mohl vážit."

Proč pásový opar postihuje nervy zejména na trupu?

Protože to ukazuje, že se člověk stal přecitlivělým na základě nepříjemných zkušeností, které prožil v minulosti. A ty zkušenosti si nesprávně vyložil tak, že už odmítá komunikovat.

Lidé s pásovým oparem se stáhnou do sebe, neprojevují se, méně mluví, jsou sebelítostivými, volají po péči, lásce, pozornosti, ovšem nešťastným způsobem - hádkami, mlčením, pláčem.

Proč je vůbec postižena kůže?

Protože právě kůže ukazuje člověku to, že zraňuje sám sebe špatnými myšlenkami a tím má potřebu se bránit tomu, co mu ve skutečnosti neubližuje, ale co ho učí.

A proč může opar vyústit v záněty mozkových blan či poškození mozku?

Toto se děje u lidí, kteří mají v sobě zmatek či chaos, či neuspořádané myšlenky tak velkého rozsahu, že vyzkratují sami sebe. S několika takovými případy jsem se setkala na konzultacích a vždy bylo nutné tomu člověku vyložit situaci tak, jak je ve skutečnosti. Vyvrátit přehnané katastrofické scénáře, ukonejšit, povzbudit, změnit toho čerta na slunce."

Tags: